Fotovoltaické panely prinášajú lacnú a ekologicky čistú energiu

Aké sú hlavné výhody?

photo

Systém prepína medzi fotovoltaickými panelmi a elektrickou energiou zo siete v závislosti od potreby v reálnom čase.

Viac informácií na www.taphome.sk

Nízke náklady

Náklady na výrobu elektriny zo solárnych panelov sú minimálne - zaplatíte iba obstarávaciu cenu a inštaláciu. Samotná energia je zadarmo.

Obnoviteľný zdroj

Slnečná energia je obnoviteľný zdroj, ktorý tu bude stále. Využívaním fotovoltaických článkov neznečisťujete svoje okolie.

Jednoduchá údržba

Fotovoltaické panely nemajú žiadne pohyblivé časti, preto nie sú hlučné a nepotrebujú údržbu.