Vždy príjemná teplota

Príjemná teplota a energetická úspora

photo

Sofistikovaný algoritmus si meria energetické nároky jednotlivých miestností. Docielia sa tým úspory na energiách a vyšší komfort.

Zónové ovládanie

Požadované teploty sa nastavujú samostatne pre každú miestnosť.

Grafy

Teploty a stavy ostatných zariadení sa ukladajú do grafov. Dáta je možné exportovať.

Energetický monitoring

Systém meria spotrebu energií.

Režim prítomnosti

Ak nie ste dlhší čas doma, požadovaný výkon kúrenia alebo chladenia sa adekvátne prispôsobí.

Týždenný plán

Nastavenie týždenného plánu pre viacero zón trvá iba niekoľko sekúnd. Už nebudete musieť študovať manuály!

Učiaci sa algoritmus

Systém sa učí minimalizovať rozdiely medzi aktuálnou a požadovanou teplotou.

Ekvitermická regulácia

Vonkajšia teplota sa zohľadňuje pri vypočítavaní požadovanej teploty.